شاید فقط کرونا ویروس می توانست بر این امپراتوری افسانه ای غلبه کند. امپراتوری رسانه ای که با صرف هزاران میلیارد دلار، فضای مجازی و رسانه ای دنیا را به صحنه تاخت و تاز خود بدل کرده و اینگونه بی رقیب به تسخیر و کنترل افکار عمومی جهان می پردازد.

بیایید فرض کنیم به جای رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور ما میگفت: اگر فقط ۲۰۰ هزار نفر بمیرند باید از من ممنون هم باشید [۱] ! چه غوغایی در جهان به پا میشد!؟ ضجه های حقوق بشر و دموکراسی چگونه گوش فلک را پر میکرد!؟ فرض کنید به جای آمریکا و انگلیس در ایران دستورالعملی صادر میشد مبنی بر اینکه بیماران کرونایی مبتلا به سندروم داون، فلج مغزی یا اوتیسم را به حال خود رها کنید تا بمیرند [۲] ! یا به جای اسپانیا و ایتالیا در ایران، قید بیماران بالای ۸۰ سال را میزدند [۳] یا به جای فرانسه و اسپانیا و آمریکا، در ایران افراد مسن گروه گروه در خانه های سالمندان جان می دادند [۴]! آنوقت چه میشد!؟ در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و رسانه های حقوق بگیر غرب و بین سلبریتی ها چه غوغایی برپا میشد!؟

فرض کنید به جای آمریکا و فرانسه و آلمان و ایتالیا و اتریش، ایران محموله ماسک و تجهیزات پزشکی کشوری دیگر را می ربود [۵,۶,۷] یا در ایران به جای آمریکا و انگلیس پزشکان و پرستارانی که به کمبود تجهیزات اعتراض می کردند اخراج می شدند [۸,۹] یا در ایران به جای آمریکا، پرستار فداکاری به علت نداشتن تجهیزات حفاظتی بهتر از کیسه زباله جان میسپرد و مقامات حکومتی به کادر درمان توصیه می کردند به جای ماسک از دستمال و روسری استفاده کنند [۱۰]! فرض کنید مقامات ما به جای مقامات آن ها جلوی دوربین ها با همه دست میدادند و معضل کرونا را بی اهمیت می پنداشتند یا در ایران صف های کیلومتری برای دریافت غذای خیریه تشکیل میشد! فرض کنید خدای نکرده راهروهای بیمارستان های ما به جای بیمارستان های آن ها مملو از بیماران یا اجساد رها شده بود! اصلا فرض کنید خدای نکرده ایران به جای همه آن کشورها صدر جدول مبتلایان و متوفایان کرونا را در اختیار داشت.

خوب میدانیم که رویداد فقط یکی از موارد بالا در ایران اسلامی کافی بود تا برای روزها و هفته ها، ایران و ایرانی تحقیر و تمسخر و سرزنش شود. تنها یک قلم از هزارانش این بود که دوباره جار بزنند که شعار مرگ بر آمریکا به خودتان برگشته!!؟ اما به لطف خدای بزرگ و به همت و درایت همه ایرانیان، هیچ یک از این اتفاقات نیافتاده است. کاش هرگز در کشورهای اروپایی و آمریکایی تحریم کننده ما هم اتفاق نمی افتاد ولی لااقل خوبی اش اینست که آن ها دیگر نگران جنگ ناجوانمردانه تبلیغاتی و رسانه ای نیستند چون پیچ این یکی دست خودشان است.

حالا به عکس این داستان نگاه کنید: اگر به جای ایران در یکی از آن کشورها، ظرف دو هفته به ۱۰۰ هزار زندانی مرخصی اعطا میشد و ۱۰ هزار نفر عفو میشدند! چه اتفاقی می افتاد؟ اگر ده ها هزار نیروی جهادی و بسیجی شب و روز به ضدعفونی کردن شهرها، تولید تجهیزات محافظتی، کفن و دفن فوت شدگان و کمک به سالمندان و خدمت به بیماران کرونایی مشغول میشدند چه؟ اگر مردمانشان در حماسه ای تاریخی، یک سنت چندهزار ساله همانند روز طبیعت را ترک میکردند و خیابان ها و بوستان های خالی از جمعیت را به نمایش می گذاشتند چه؟

حتما می پرسید چه اتفاقی افتاده است!؟ مگر غرب منبع همه خوبی ها و پیشرفت ها و خوشبختی ها و ایران منبع همه بدی ها و عقب ماندگی ها و بدبختی ها نبود پس چرا روزگار اینگونه دگرگون شده است!؟ مطمئن باشید هیچ اتفاق جدید و استثنایی رخ نداده و هیچ واقعیت بیرونی تغییر نکرده است فقط با ظهور یک موجود رعب آور ولی خارق العاده، ناگهان سانسور به پایان رسیده و اکنون جهان می تواند حقایقی را که مدت زمان مدیدی از او پنهان شده یا وارونه جلوه داده شده ببیند. می تواند عیار واقعی حکومت هایی که در طول ۴۱ سال، انواع بحران ها را به ما تحمیل کردند در برابر اولین بحران واقعی پیش رویشان نظاره کند.

چه کسی فکر می کرد پدیده ای در جهان ظهور کند که در ورای همه رسانه ها، همه شبکه های ماهواره ای، همه سایت های اینترنتی و همه شبکه های اجتماعی، پرده از حقایق کنار زند؟ یک ذره میکرونی که واقعیت های جهان امروز را بدون تفسیرهای فریبنده و خوانش های دروغین، منعکس سازد؟ چه کسی فکر می کرد معجزه رسانه ای خلق شود که همچون عصای موسی، بساط ساحران رسانه ای جهان را اینگونه براندازد؟ فیلترشکنی که همه فیلترشکن های پیش از خود را ببلعد و تصویر بدون سانسور جهان امروز را به نمایش بگذارد؟

اکنون این اتفاق افتاده است. اژدهای رسانه­ ها و پادشاه فیلترشکن ها ظهور کرده است. کرونا ویروس جهان را در می نوردد تا با در هم شکستن کاخ های پوشالین و تصویرهای دروغین، ویرانه هایی بر جای گذارد که نمایی از واقعیت است. بلای کرونا، شبیه همه مصائب دیگر سخت است و جانکاه، جانگداز است و ملال افزا. اما در پس همه این تلخی ها، درس هایی شیرین دارد: آموزه هایی از حقیقت.

صهیونیسم رسانه ای ده ها سال است که تصویر یک آرمانشهر غربی را در اذهان جهانی برمیسازد. بهشتی که تنها شرط رسیدن به آن، کرنش در برابر نظام بین المللی و اعتقادی لیبرال به رهبری آمریکاست. آن سوی این آرمانشهر اما، یک ویرانشهر است سهم کشورهای متمرّدی چون ایران!

شاید فقط کرونا ویروس می توانست بر این امپراتوری افسانه ای غلبه کند. امپراتوری رسانه ای که با صرف هزاران میلیارد دلار، فضای مجازی و رسانه ای دنیا را به صحنه تاخت و تاز خود بدل کرده و اینگونه بی رقیب به تسخیر و کنترل افکار عمومی جهان می پردازد.

نگارنده پیش تر در مطلبی با عنوان: “آیا مدیرعامل فراری نیسان، کپی ژاپنی محمودرضا خاوری است!؟” نشان دادم چگونه بسیاری از بحران ها و مشکلاتی که در همین کشورهای اروپایی و آمریکایی، متداول و پذیرفتنی تلقی می گردد در ایران به عنوان یک فاجعه و مصیبت کم نظیر تبلیغ می شود. بدین گونه ساحران رسانه ای در غرب، شرایط ایران را همواره غیرعادی و استثناء از بقیه جهان نشان می دهند. از ایرادها و مشکلات انسان ساختی چون فساد و ناکارآمدی بگیرید تا پدیده های طبیعی مثل سیل و زلزله، هیچکدام در ایران مشابه بقیه جهان نیستند. در ایران به قولی عامیانه: گویی همه اینها شاخ دارند!!

بحران شیوع ویروس کرونا هم قرار بود از همین دست باشد. یعنی هم از حیث وقوع، محدود به کشور بلاخیزی چون ایران و فوقش یکی دو تا دیگر مثل چین بوده و هم از حیث نوع برخورد و مواجه با بحران، شاهدی دیگر بر مدعای ناکارآمدی و بی عرضگی و عقب ماندگی ایرانیان. سه هفته اول هم وضعیت بر همین قرار بود. رسانه غربی با ذوق زدگی بی سابقه ای از جهنم ایرانی سخن می راند. ولی ناگهان ورق برگشت. ویروس میکرونی یکباره به اژدهای هفت سر رسانه ای بدل شد که تمامی دستاوردهای ساحران رسانه ای غرب را یکجا بلعید.

هرچه را به عنوان نمادی از پنهانکاری و سهل انگاری و خودسری و دیکتاتوری در ایران قلمداد می کردند چند برابر بدترش در اروپا و آمریکایشان ظهور کرد! جمهوری اسلامی را که چهل سال است عامل بدبختی و عقب ماندگی ایرانیان معرفی می کردند قویتر از حکومت های لیبرالی متبوعشان عمل کرد. ملتی که بی فرهنگ تر از اغلب ملت ها جا میزدند، متمدن تر از هموطنان غربی شان ظاهر شد.

کروناویروس، میزان و سنجه حکمرانی خوب و جامعه سالم است. هرکجا که می خواهد باشد: چه ایران، چه اروپا و آمریکا. کرونا دشمن ناکارآمدی، خودپرستی، فساد، پنهانکاری و بی عدالتی و خاضع در برابر کارآمدی، ایثار، شفافیت و عدالت است. تبعیض های همیشگی بین فقیر و غنی و ضعیف و قوی اینجا دیگر جوابگو نیست. وقتی می خواهد عیار واقعی هر جامعه و حکومت را عیان کند، ابرقدرت و غیرابرقدرت برایش فرقی نمی کند.

دولت ها و رسانه هایی که جمهوری اسلامی را متهم می کردند با ثروتی که باید خرج رفاه و پیشرفت مردمش شود، در منطقه غرب آسیا بلند پروازی می کند اکنون کاش به مردمشان پاسخ دهند چرا هزاران میلیارد دلاری را که باید خرج ارتقاء نظام بهداشت و سلامت کشورشان می کردند بمب و موشک کرده و هزاران کیلومتر آنطرفتر از مرزهایشان، بر سر مردمان غرب آسیا فرو ریختند. چرا مردم مظلومشان باید برای تامین مایحتاج اولیه به فروشگاه ها یورش برند؟ چرا بیماران بیگناهشان در کمبود تجهیزات پزشکی و تنفسی باید جان بدهند؟ چرا پزشکان و پرستاران بی دفاعشان بدون تجهیزات محافظتی کافی باید به جنگ ویروس بروند؟ چرا آن اقتصادهای افسانه ای و پرطمطراقشان اینگونه باید به هم بریزند؟

چگونه دولت هایی که ۴۱ سال با ملت ما دشمنی کردند به دشمنی ویروسی طاقت از کف دادند!؟ چگونه عملکرد ملّی ما را با وجود اینهمه فشار به سخره میگرفتند حال آنکه در پی فشار ویروسی اینگونه از هم پاشیدند؟ چگونه کشوری را که با غرورت و نخوت از موضع ارباب رعیتی تحریم و مثلاً تنبیه می کردند، کارآمدتر از خودشان یافتند؟ مگر نه اینکه میگفتند پیشرفت و رفاه در گرو دوستی با ماست و فلاکت و عقب ماندگی پیامد غضب مان! دوستان شان که بماند، خودشان چرا اینگونه در گل مانده اند!؟

البته حنجره های غربی هنوز دست و پا میزنند. همچنان برای رهایی از چنگال مرگ آور کرونا تقلا می کنند. بی بی سی و ایران اینترنشنال و من و تو و رویترز و دویچه وله و یورونیوز و … هنوز هم بیشرمانه از فاجعه در ایران و امیدواری در غرب سخن میگویند. از پنهانکاری در ایران و صداقت در غرب!؟ از همه خیر و خوبی ها که متعلق به انسان غربی است و شر و بدیها که قسمت مرد و زن ایرانی. البته برای اژدهای کرونا اینها مهم نیست. چه بخواهند و چه نخواهند معجزه کرونا جهان دگری پدید آورده است: جهان پساکرونا.

https://www.vox.com/2020/3/30/21199586/us-coronavirus-deaths-trump-200000-good-job[1]

https://metro.co.uk/2020/03/27/people-syndrome-may-lower-priority-live-saving-coronavirus-care-12466194/ [2]

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/14/italians-80-will-left-die-country-overwhelmed-coronavirus/ [3]

https://www.ft.com/content/58ece0fb-d297-495e-8889-da216410f2c3 [4]

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/02/global-battle-coronavirus-equipment-masks-tests[5]

[۶] https://www.valeursactuelles.com/societe/la-saisie-par-la-france-de-4-millions-de-masques-destines-litalie-et-lespagne-fait-polemique-117813

[۷] https://www.welt.de/politik/ausland/article206992269/Coronavirus-Pandemie-USA-fangen-von-Berlin-bestellte-Schutzmasken-aus-China-ab.html

https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/28/er-doctor-washington-bellingham-coronavirus [8]

https://thehill.com/regulation/court-battles/490361-hospitals-threatening-to-fire-workers-for-speaking-out-about[9]

https://www.nytimes.com/2020/03/22/opinion/trump-coronavirus.html [10]

منبع: الف


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
مجوز استفاده از قالب مذهبی نور برای اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید